Ανακοίνωση

Η υπηρεσία ΔΙΟΔΟΣ είναι υπό κατάργηση.

Στο εξής, μπορείτε να αναζητείτε προσφορές που αφορούν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε προνομιακές τιμές για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στις ιστοσελίδες των παρόχων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας ΔΙΟΔΟΣ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πάροχό τους για ενημερωθούν και να επιλέξουν κάποιο άλλου πακέτο επικοινωνίας.

Καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς σε άλλο τηλεπικοινωνιακό πακέτο ή πάροχο είναι η 28/2/2017. Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι υπηρεσίες του ΔΙΟΔΟΣ θα διακοπούν οριστικά.

Αναζήτηση Προσφορών